GEMİLERDEN ALINAN ATIK TÜRLERİ    
     
 
1) Gemilerin Normal Faaliyetleri Sonucunda Ortaya Çıkan Marpol 73/78 Ek-I Kapsamında Bulunan Petrol Ve Petrol Türevli Atıklar;

Sintine: Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık sularıdır.
Slaç: Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamurdur.
Slop: Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları dahil, slop tanklarında biriken yağlı su artıklarıdır.
Kirli Balast: Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.
Atık Yağ: Gemide ana makine ve yardımcı makinalar tarfından kullanılmış, özelliğini yitirmiş kirli yağlardır.
Katı Slaç: Gemi yakıt tank diplerinde katılaşmış olan yakıt çamurudur.

2) Marpol 73/78 Ek-Iv Kapsamında Bulunan Pis Su:
Pis su: tuvaletler, pisuvarlar ve tuvalet frengilerinden gelen atıklar, revir, dispanser ve hastahanelerdeki lavabo, frengi ve küvetlerden gelen sıvı atıkları, canlı hayvan bulunan mahallerden gelen akıntıları veya bunlara karışan diğer atık sulardır.

3)Marpol 73/78 Ek-V Kapsamında Bulunan Çöp Atıkları:
Çöp: geminin normal işleyişi sonucu oluşan ve marpol 73/78 ek-v kapsamına giren evsel ve operasyonel nitelikli katı atıklar
Katagori-1 :plastik
Katagori-2 :yüzer; istif gereçleri, kaplama veya ambalaj mazemeleri
Katagori-3 :öğütülmüş; kağıt ürünleri, paçavralar, cam, metal, şişeler, çanak-çömlek
Katagori-4 :kağıt ürünleri, paçavralar, cam, metal, şişeler, çanak-çömlek
Katagori-5 :gıda atıkları
Katagori-6 :ağır metal atıkları veya zehirli palastik mamüllerinden oluşanlar hariç olmak üzere fırın külü